Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen

Dat willen we allemaal en de overheid stuurt daar tegenwoordig sterk op aan. Ook bij ziekte, ouder worden of beperking. Soms lukt dat niet helemaal op eigen kracht of met hulp van mantelzorgers. Voor dat extra stukje ondersteuning kunt u terecht bij DETEGO.

Wanneer je zorg of ondersteuning nodig hebt, is het tegenwoordig best ingewikkeld om dat te organiseren. Vind maar eens de weg bij wie je moet zijn voor welk deel van zorg. Zo krijg je te maken met je gemeente, ziektekosten verzekeraar of met de landelijke overheid. Weet hier maar eens je weg in te vinden in het woud van bureaucratie.

Ook het vinden van de juiste zorgverleners en het afstemmen van deze zorg op een echt vraaggestuurde manier is niet altijd even makkelijk wanneer al je energie opgaat aan dagelijkse zorg en belemmeringen. Dan is het fijn wanneer iemand de coördinatie of zorg voor u uit handen neemt.

Detego levert praktische ADL-zorg, begeleiding aan mensen die niet alleen kunnen zijn of regelt allerlei organisatorische zaken rondom uw zorg (aanvragen).

Maar denk ook aan advies bij bezoek aan arts waarbij belangrijke gesprekken gehouden worden over behandeling of keuring, hulp bij re-integratie of het acceptatieproces om uw beperking en pijn een plek te leren geven.

Detego onderscheidt zich van andere zorgverleners door een grote betrokkenheid en daadwerkelijk vraaggestuurde zorg of ondersteuning. Niet Ú past zich aan werktijden, bureaucratie of gestandaardiseerde werkwijzen aan. Maar Detego stemt alles af op uw wensen, ritme en mogelijkheden.

Kortom Detego kan u op alle levensgebieden in alle levensfasen zorg en ondersteuning bieden.

#